- Missions d' évangélisation de « Pensée Chrétienne » à Madagascar -
- Tafika Masina, AFF -

Un chrétien sans don de grâce, cela n'existe pas !
Malheureusement, un chrétien sans service existe
quand il ne met pas ses dons au service du Seigneur

 

photo de Madagascar photo de Madagascar photo de Madagascar photo de Madagascar
 

Madagascar

Un pays où règne encore l'occultisme et toutes sortes de cultes rattachés aux traditions, plus particulièrement aux esprits et aux morts

 

 

 

 

Donne-moi la force de faire fructifier mon amour au service d'autrui.

Donne-moi la force de soumettre ma force à Ta volonté avec amour.

[ Rabindranath Tagore ]

 

 

 

Pensee Chretienne, missions d'evangelisation à Madagascar, webmaster Ravo.Madagascar

 

             

Fihaonambe AFF FJKM 2014 tany Mahajanga

« … Miray fo hiara-miezaka hampandroso ny finoana ny filazantsara » Fil 1 : 27

 

Ny 17 hatramin’ny 21 Septambra 2014 no notanterahina tany Mahajanga ny « Fihaonambe AFF » sady ivon’ny fankalazana ny faha 40 taona ny AFF Foibe. Nandray anjara mavitrika tamin’izany ny AFF avy ao amin’ny FJKM Ankadifotsy.

Jonas ou Paul :

Ne soit pas comme le prophète Jonas qui a refusé d'obéir à Dieu en s'enfuyant à Tarsis au lieu d'aller à Ninive. Soyez comme l'apôtre Paul, lui était disponible tout le temps pour annoncer l'Evangile, partout où le Seigneur Jésus l'envoyait et quels que soient les dangers. Paul a été très conscient de la grâce qui lui avait été faite, si bien qu'il a dit dans 1 Cor 9 : 16b « Malheur à moi si je n'évangélise pas » [ Plaire au Seigneur 2019 ].

 

Fihaonambe AFF FJKM 2014 Fiangonana Ziona Vaovao Mahajanga

Ny 60 mianadahy AFF FJKM Ankadifotsy - Naka ny sary : Hajason
( en rollover ) : Ireo mpizaika niofana tao @ FJKM Ziona Vaovao

 

Saika tsy nisy fiatoana ny fampiofanana ny andro roa voalohany ( ny 17 sy ny 18 Septambra ), zara raha nisy fotoana nihinanan-kanina ; Pastora maro no nifandimby nampiofana tamin’izany, toa ny filohan’ny AFF Foibe ny Pastora Rarijason Hery sy ny Tonian’ny Departemanta Fiangonana ny Pastora Radimisaon Jonah. Ary ho an’ireo nazoto aza dia tsy nisaraka raha tsy amin’ny folo ora alina aorian’ny Takariva Mahafinaritra izay nahavory olona maro tokoa.

 

Raha 700 teo ho eo ireo mpizaika tamin’ny fihaonambe AFF farany tany Farafangana ( roa taona lasa izay ) dia nitombo betsaka izany ( isaorana Izy Tompo Andriamanitra ) tamin’ity taona ity satria lasa efa ho 2000 olona avy amin’ny Fiangonana FJKM maro manerana ny Nosy ( hatrany Ambovombe Androy ka hatrany Maroantsetra ). Nafana dia nafana ny fiarahana sy ny fiaraha-mientana ; porofon’izany ny hira maredona mandrakariva, sady mafy no manakoako ; porofon’izany ny filaharambe tsy misy toa azy izay nampitolagaga ny vahoakan’i Mahajanga manontolo tamin’izay toerana nolalovany ( nolalovanay ) ; porofon’izany ny fitoriana nahahenika ny tananan’i Aranta manontolo ( ny fokontanin'i Aranta manontolo ) tamin’ny Tafika Masina izay natao tany an-toerana ny Zoma 19 Septambra 2014. Olona 2000 latsaka kely be izao no nandeha nitory ka nizarazara ho antokon’olona efatra isak’izay mandeha, izany hoe efa hisy vondron’olona hatramin’ny ... 500 !

AFF FJKM Ziona Vaovao Mahajanga Madagasikara AFF FJKM Ziona Vaovao Mahajanga Madagasikara
AFF FJKM Aranta Mahajanga Madagasikara AFF FJKM Aranta Mahajanga Madagasikara
Sary 1 : Takariva Mahafinaritra ny alin'ny 18 Sept - Ziona Vaovao
Sary 2 : Filaharambe namakivaky ny tanànan'i Mahajanga - 20 Sept
Sary 3 sy 4 : Asa fitoriana tao @ fokontanin'i Aranta
Rollover @ sary 4 : Aranta, ny endriky ny tanàna

 

Mora mandray olona rahateo sady tia mandray olona i Mahajanga hany ka tsy nanano-sarotra ny Asa Fitoriana ny Filazantsaran’i Jesoa Kristy tao Aranta ( izay maro Silamo ). Isaorana manokana an’ny Mahajanga izany fa nafana tokoa na ny fandraisana, na ny andro.

 

Lanin’ny be sy ny maro tamin’ny alalan’ny tsanga tanana fa any Morondava indray no andraisana ny « Fihaonambe AFF » manaraka ny taona 2016 ( i Tsiroanomandidy no laharana faharoa ). Ary ho fanamarihana ny fankalazana ny faha 40 taona ny AFF Foibe dia trano Fiangonana FJKM any Beroroha ( faritr’i Makay ; toerana feno Dahalo ) no hatsangana. Beroroha izay hany distrika eto Madagasikara mbola tsy misy Fiangonana FJKM. Hiara-mientana ny rehetra hanatontosana izany ary an’Andriamanitra ny asa.

 

Dia nisy koa ( ho fanohanana ny asa : fanorenana ny trano Fiangonana FJKM any Beroroha sy ho fiaraha-mifaly sy miala voly ) ny ady baolina kitra goavana izay nihaonan’ny Pastora sy Evanjelistra FJKM tamin’ireo mpilalao avy ao amin’ireo Pastoran’ny Fiangonana Zandriny. Lalao izay nialohavan’ny lalao baolin’ny Mpizaika nifanandrina tamin’ny ekipan’ny FJKM Boina Vaovao. Nahafinaritra sy nampihomehy ireo lalao ireo izay natao tamim-pirahalahiana tokoa. Tao amin’ny kianja Rabemananjara ( Dadan-dry Kiki sy Alban tao amin’ny AC SOTEMA taloha ) no notontosaina ireo lalao ireo ny Sabotsy 20 Septambra 2014, ary nandrehetana ny jiro be mihitsy satria tratra hariva ( 19h ). Ary mbola nisy koa ny Tantara an-tsehatra izay niarahana tamin’ny Sampana kolontsaina an’ny FJKM Ambatonakanga. Tantara an-tsehatra nampiseho ny fanenjehana kristiana teto Madagasikara tamin’ny andron’i Ranavalomanjaka ( Ranavalona I ) sy i Rasalama Maritiora. Tantara an-tsehatra izay notontosaina tao amin’ny « Maison de la Culture » Mahajanga ny Zoma 19 Septambra. Seho an-tsehatra izay nosoratan’i Esther Randriamamonjy.

Stade de Foot Rabemananjara Majunga Madagascar Ny Président AFF Foibe FJKM Pasteur Rarijason Hery
Sary 1 : Ny Kianja filalaovam-baolina Rabemananjara ( 18h30 )
Rollover @ sary 1 : ireo mpijery baolina, eto ny FJKM Ankadifotsy
Sary 2 : Nirava ny baolina, sary miaraka @ Prezidà AFF Rarijason Hery
sy ny AFF FJKM Ankadifotsy : Dr Lalao sy Dr Noro, Faly sy Ravo
Rollover @ sary 2 : AFF FJKM Ankadifotsy, ny toerana nivantanany

 

Momba ny AFF FJKM Ankadifotsy manokana dia nilamina tsara ny dia, ny fotoana rehetra ary ny fifankatiavana sy ny firaisankina. Efa tonga tany an-toerana roa andro mialoha izahay. Fotoana nohararaotina mba hiraisana fo sy saina tanteraka. Faly tanteraka ny mpikambana. Hita taratra izany na tamin’ny alalan’ny fampisehoana fihetseham-po nasaina nataon’ny rehetra, na tamin’ny fijoroana vavolombelona hamoahana izay ao am-po, na tamin’ny alalan’ireo sary fotsiny ihany aza ( satria miteny koa ny sary ).

Rabindranath Tagore, prix Nobel de littérature 1913, poète et philosophe

Faritra anisan’ireo mbola hanjakan’ny aizina i Beroroha ( faritr’i Makay ). Tsy misy afa tsy resaka Dahalo sy fampihorohoroana any raha ny hitan’ny masonay raha nandalo tany izahay ny volana Novambra taona 2012. Mampalahelo tokoa ny vahoaka any. Saika isan’andro izahay no nifanena mivantana tamin’ny omby halatra, tamin'ny Dahalo, tamin'ny andian-dahalo milanja basy sy kitoza ary moara ( 12 lahy izy ireo tamin'izay, endrika masiaka saingy azo resahina tsara ), tamin'ny mpanara-dia omby very, tamin'ny miaramila manao andiany ary milanja kalachnikov ; ary ny resaka eny an-dalana dia matetika no miverina ny hoe faritra mena, lalan-dahalo, toerana tsy azo aleha, ody, ody mahery vaika. Ny sofina no nandre, ny maso no nahita ary zavatra niainana izany nandritra ny herinandro teo ho eo. Tao anatin’izany no vao mainka nampiorina ny finoanay ( roa lahy izahay no tiako ambara eto dia ilay mpahandro sakafo nentiko izay mpiangona ao amin’ny FJKM Ankadifotsy toa ahy sy izaho mpitantara ). Ary dia nampitolagaga ny olona tany an-toerana io finoanay an’Andriamanitra Tsitoha io izay nahatonga anay tsy niontsina mihintsy ary nandroso hatrany amin'ny asa izay natao sy ny adidy izay notontosaina na dia izany aza ny zavatra niainana. Ary izany rehetra izany koa dia tsy mampihemotra ny FJKM hanorina ny trano fiangonana any an-toerana, fa vao mainka aza mandrisika azy hiroso amin’ny asa fitoriana dia ny Fitoriana ny Filazantsaran’i Jesoa Kristy amin'ny olona rehetra sy ho an'ny olona manontolo.

 

Indro farany filazalazana momba ny faritr’i Miandrivazo izay mitovy tsy misy valaka amin’io faritr’i Beroroha eo ambony io. Filazalazana nalaina avy tao amin’ny fampirantiana fampahafantarana nataon’ny AFF FJKM Foibe momba ny AFF sy ny Tafika Masina hatrizay nijoroan’ity Sampan’Asa ity. Fampirantiana fampahafantarana natao teo an-tokotanin’ny FJKM Ziona Vaovao Mahajanga izay fiangonana nampiantrano ny fihaonambe AFF 2014. Fijoroana vavolombelona nataon’ny Evanjelistra Miandrivazo : « Tananan’Antsondrika, 50 ny mpiangona, vehivavy daholo ! Dahalo ny vadin’izy ireo, mandeha mandranto hatrany amin’ny Tsingin’i Bemaraha. Rehefa ao an-tanana izy ireo dia tsy miditra am-piangonana fa dia eny am-baravarankely izy no mitazana sy mandray anjara amin’ny vokatra izay atao. Vehivavy no Katekista ao. I Neny Tserety ( anarany feno io fa tsy hoe Reny tsy akory ), 75 taona !!! Mpitahiry vola izy, tsy mahay mamaky teny na manoratra nefa dia tsy misy mipika ny volam-piangonana … ».

 

Dera, laza, haja, saotra ary voninahitra ny amin’izany rehetra izany ho an’Andriamanitra irery ihany.

PS : niniana natao amin’ny teny Malagasy ity lahatsoratra ity.

Beroroha Makay Madagascar - Ravo.Madagascar 2012 Beroroha Makay Madagascar - Ravo.Madagascar 2012
Beroroha Makay Madagascar - Ravo.Madagascar 2012 FJKM Beroroha Madagascar
Sary 1 sy Rollover : Beroroha, ny mponina (miambozona ody)
Sary 2 sy Rollover : Beroroha, ny tanàna sy ... miaramila
Sary 3 sy Rollover : Ravo sy ny mpitari-dalana tany an-toerana
Volana Novambra 2012 : Pierre antsoina hoe Sergent ( ex-Resep )
Laurent sy Ravo mandeha sarety @ 12 ora alina, Beroroha
Sary 4 sy Rollover : Beroroha, ny ... fiangonana FJKM
Ny lalana any an-toerana, midongy ny omby eto
Ary Dahalo ilay nitondra ny saretinay

Manahirana ny maka sary Dahalo koa ialan-tsiny raha
tsy misy ny sarin'ireo andiany 12 lahy nilanja basy sy
moara izay nifanena taminay - Ravo.Madagascar 2012

 

 

Indro sary taoriana kelin'izay
Sary Doany Sakalava, faritr'i Mahajanga

 

Majunga, Madagascar, Doany Sakalava, Photos de Ravo.Madagascar webmaster de Pensee Chretienne Majunga, Madagascar, Doany Sakalava, Photos de Ravo.Madagascar webmaster de Pensee Chretienne
Faritr'i Mahajanga, Doany Sakalava
Sary Ravo.Madagascar 2014 ©

 

 

 

« Allez-donc auprès des hommes de toutes les nations et faites d'eux mes disciples ; ... enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le : Je ( Jésus Christ Le Fils de Dieu ) vais être avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde » ( Paroles du Christ dans Matthieu 28 : 19 - 20 )

 

 

« Prêche la Parole de Dieu et annonce-là avec insistance, que l'occasion soit favorable ou non ; persuade, adresse des reproches et encourage, en enseignant avec patience. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leurs propres désirs et rassembleront auprès d'eux une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils désirent entendre » ( 2 Timothée 4 : 2 - 3 )

 

 

Témoins, nous attestons que Dieu est bon, qu'Il est fidèle, qu'Il est digne d'être célébré, loué, adoré. Ce Dieu, dans toute sa puissance, dans sa souveraineté, dans son Amour, dans son humilité et dans toute sa perfection, s'est manifesté à nous, pauvres êtres humains limités, par son Fils unique Jésus Christ, le parfait Sauveur ( Dr Bako Rahajason )

 

 

AFF FJKM Ankadifotsy 2012-2015

illustration M.F. Garnier dans Méthode Boscher 1958
Membres directeurs élus de l'A.F.F. pour le mandat 2012 - 2015
de Gauche à Droite : Voahangy - Faliary - Alain - Odette - Oely
Ravo (Vice Président) - Rondro - Saholy & Hajason (Président)

 

 

Une vocation ... de génération :

... Deux siècles de déculturation religieuse ... On ne lutte pas contre la surdité en parlant plus fort à des sourds ou ... plus souvent ! ! ! C'est à la source de la surdité ou de l'aveuglement qu'il faut remonter.

 

 

Le monde qui vient a besoin de témoins actifs de la seule
Bonne Nouvelle qui donne un sens à nos vies
( Michel Menu )

 

 

Devenir un éducateur-évangélisateur durable
( Michel Menu )

 

 

Tu connais Dieu par le coeur, à présent,
tu dois pouvoir le connaître et
le faire connaître par la raison

 

Bible

Rollover Illustration
Rado Ratsimbazafy 1997
( sur Paintbrush 3.1 )

 

amulette - moara

Madagascar, gri-gri
( photo N° 1 )

 

logo FKM Ankadifotsy

Le Logo de notre Eglise- Notre Eglise, son clocher

         

Victoire de l'Evangile à Madagascar

 

Le christianisme fut annoncé sur l'île de Madagascar vers 1817 par deux missionnaires, David Jones et Thomas Bevan. Peu après son arrivée sur l'île, Thomas Bevan mourut du paludisme. David Jones dut continuer seul, son principal objectif étant de traduire la Bible en malagasy.

 

Mais bientôt, la Reine du pays de l'époque, Ranavalona 1ère, par patriotisme, déclencha une violente opposition contre cette religion étrangère qui est le christianisme. Elle obligea David Jones et ses amis chrétiens à quitter l'île. La foi chrétienne allait-elle aussi diparaître du pays ?

 

Lorsque la persécution commença en 1835, il y avait à Madagascar ( plutôt à Antananarivo = Tana ) quelques centaines de chrétiens dont la plupart n'étaient venus que tout récemment à la foi. Au cours des 26 années de persécution, la Reine réduisit en esclavage plusieurs milliers de chrétiens. Plus de 200 d'entre eux furent mis à mort par la lance, le feu ou jetés du haut d'une falaise ( parmi eux, la première martyre chrétienne Malagasy : Rasalama et d'autres encore tels que Rafaralahy Andriamazoto et Ramanandalana, celle qui a accouché son bébé dans le feu ). Mais ceux qui survécurent restèrent fidèles au Christ et un grand nombre d'autres Malagasy crurent et se joignirent à eux.

 

En 1860, le nombre de chrétiens à Madagascar était d'environ 7000. Pourtant sur le plan humain, ils n'avaient rien à gagner en se convertissant ; au contraire, ils avaient tout à perdre. Mais ils avaient la Bible dans leur propre langue et, grâce à Elle, ils entretenaient une foi réelle qui fut la force de leur vie : ils ne dépendaient pas de missionnaires, mais directement du Seigneur.

( La Bonne Semence 2004 )

       
       

Ny Baiboly @ teny Malagasy

Ny 21 Jona 1835 no nahavitana printy manontolo ny Baiboly t@ teny Malagasy

18 Aogôsitra 1818 niantsona tao Toamasina ny sambo nitondra ny misionera 2 lahy avy @ LMS ( London Mission Society ) dia i David Jones sy i Thomas Bevan. Avy any Angletera ( Pays de Galles ) i David Jones ary nalefa taty Madagasikara hitory ny filazantsaran'i Jesoa Kristy, hanangana sekoly, hampianatra ny Malagasy ary ... handika ny Baiboly manontolo @ teny Malagasy. 8 monja ny mpianatra Malagasy t@ izany nefa dia nahafaly tanteraka azy mirahalahy ary nahavelom-panantenana azy ireo hanohy hatrany.

Indrisy anefa, nisedra ny mafy indrindra izy 2 lahy. Noho ny tazo mahery dia maty taty Madagasikara ny vady aman-janak'i David Jones ! Dia maty avokoa indray ry Thomas Bevan mianakavy, vokatry ny tazo mahery hatrany ! I David Jones aza dia voatery naverina tany Maorisy aloha hotsaboina noho io tazo mahery io. Tafaverina teto Madagasikara i David Jones ny taona 1820 ary nanohy sy nanao asa ... lehibe ! Niaraka t@ James Hastie izy io taona io ary nifandray t@ Mpanjakan'i Madagasikara Radama 1. I James Hastie moa no solontenan'ny fanjakana Anglisy teto Madagasikara.

Naharesy lahatra ny Mpanjaka Radama 1er i David Jones t@ izany hampiasa ny alfabeta latina ho solon'ny alfabeta arabo izay nampiasain'ny Malagasy fony fahizany. Nanapakevitra kosa i Radama 1er fa ny renisoratra dia ho tononina toy ny @ teny Anglisy, fa ny zana-tsoratra kosa dia ho tononina toy ny @ teny Frantsay. Dia noesoriny koa ireo noheverina ho miverin-droa toy ny « c, q, x, u, w », ary farany ny i @ faran'ny teny dia nosoloina y. Tonga nanampy an'i David Jones t@ fandikana ny Baiboly ho @ teny Malagasy ry David Griffiths sy Malagasy 12 lahy ( Rainisoa Ratsimandisa, Ratsimihara, Rasatranabo, Ratsitohaina, Rabonara, Ralaimaholy, Ramarolahy, Rakotobe, Ratsisetraina, Rainiseheno, Ramaka ary Rasoanitsirihana ). Dia nangataka milina fanaovana printy avy any Angletera ry zareo.

Indrisy fa niamboho ny Mpanjaka Radama 1er ny 27 Jolay 1828. Niasarotra tanteraka nanomboka teo ny fanohizana ny asa rehetra satria ny Mpanjaka nandimby azy : Ranavalona 1ère ( Ranavalomanjaka ) dia nanenjika ny fivavahana kristiana ary namono kristiana Malagasy maritiora maro ( toa an-dry Rasalama maritiora sy ry Rafaralahy Andriamazoto ). I David Jones moa dia voatery naverina nitsabo tena tany Maorisy ny taona 1830, noho ny resaka tazo mahery hatrany ( paludisme, malaria ) ary dia indrisy fa maty tany noho io aretina io izy ny 1 Mey 1841. Tao anatin'ny fotoana mamaivay tanteraka nanenjehana ny fivavahana kristiana i Madagasikara t@ izany.

Ny Baiboly amin ny teny Malagasy Ny Baiboly amin ny teny Malagasy Ny Baiboly amin ny teny Malagasy Ny Baiboly amin ny teny Malagasy

       

 

 

       

Par la grâce de DIEU je suis ce que je suis ( Paul dans 1 Corinthiens 15 : 10 )
Je ne suis plus ce que j'étais. Lors de ma nouvelle naissance, je suis passé des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie ! Par son Esprit, DIEU a fait de moi un être nouveau. Donc je vois les choses différemment et je ne raisonne plus comme avant. Seigneur, que je vive d'une manière digne de ce que je suis maintenant en Toi par ton immense grâce ( Plaire au Seigneur 2017 )

       

 

fleuve Manambolo - Madagascar
                   

Numeros d'urgence :

Dans les pays développés, les personnes en difficulté ( accident, maladie, etc. ) trouvent de l'aide en appelant des numeros de téléphone spécialisés. Il y a aussi des numeros gratuits et qui répondent 24 heures sur 24 en cas de difficultés ; composez les numeros suivants :

- Si vous avez besoin de secours : Psaumes 46
- Si vous êtes dans la détresse : Romains 8 : 31 - 39
- Si vous avez besoin de courage : Josué 1
- Si vous avez des soucis : Matthieu 6 : 19 - 34
- Si vous ne pouvez pas vous endormir : Psaumes 4
- Si vous avez péché : Psaumes 51
- Si Dieu vous paraît lointain : Psaumes 139
- Si vous vous sentez seul : Psaume 23
- Si vous cherchez la paix : Matthieu 11 : 25 - 30
- Si vous cherchez la bonne direction : Psaumes 37 : 5 - 7
- Si vous voulez savoir ce que Dieu attend de vous : Rom 12
- Si vous désirez dire merci à Dieu : Psaumes 145

( Plaire au Seigneur 2010 )

         

 

       

La meilleure traduction de la Bible

On demandait à un étudiant en théologie quelle traduction de la Bible il trouvait la meilleure. Sans hésitation, il répondit : « C'est celle de ma mère. Elle ne connaissait ni l'hébreu ni le grec, mais sa vie de chrétienne a été pour moi la meilleure des traductions de la Bible. C'était une traduction vivante. On pouvait lire en elle ce que la Bible dit » ( La Bonne Semence 2011 )

 

Ce que tu es est un cadeau de Dieu,
Ce que tu deviens est ton cadeau à Dieu
( Robert H. Schuller )

 

Méthode Boscher - MF Garnier
illustrations M.F. Garnier dans Méthode Boscher 1958

 

Nos vifs remerciements à La Bonne Semence

http://www.labonnesemence.com

pour ses versets bibliques journaliers et commentés dont nous nous sommes inspirés dans plusieurs de nos pages. Ce site vous indiquera de bons écrits chrétiens francophones à lire : livres, brochures, dépliants, et vous expliquera en détails et de façon explicite la Bible.

 

 

Madagascar - île Sainte Marie

       

 

logo Pensee Chretienne logo Pensee Chretienne logo Pensee Chretienne
Le plus important est d'être certain
d'avoir la vie éternelle

 

 

 

 

RATSIMBAZAFY Ravo Nomenjanahary
Copyright © 2000 Pensée-Chrétienne
Courriel : r_ravo@hotmail.com
Tél. ++ 261 32 41 063 65


The Christian Counter

 

Ce site est
logo Megaphone ch